Niskie wymagania glebowe, odporność na choroby zbóż oraz możliwość uprawy na zakwaszonych stanowiskach – to najważniejsze cechy, które charakteryzują Milewo pszenżyto jare. Ta wczesna odmiana wyróżnia się wysokim potencjałem plonowania. Roślina przy odpowiednim nawożeniu i zapewnieniu jej optymalnych warunków rozwojowych zdolna jest do wytworzenia większej ilości ziarna w kłosie niż ma to miejsce w przypadku żyta oraz pszenicy.

Ze względu na długi okres wegetacji naszym klientom polecamy jak najwcześniejsze wysiewanie nasion Milewo pszenżyto kupionych w naszym sklepie. Można to uczynić już wczesną jesienią – wówczas uprawiana jest odmiana przewódkowa zboża. Roślina maksymalnie osiąga wysokość 112 cm. Cechuje ją wysoka odporność na wyleganie. Zboże wykazuje skłonność do porastania ziarna w kłosach. Dlatego też zalecamy jego zbór zaraz po tym, jak ziarniaki osiągną pełną dojrzałość.