W Semina Agro można kupić ziarna zbóż przeznaczone do uprawiania na glebach o różnej jakości. Jedną z takich roślin jest pszenica KWS Torridon. Cechuje się ona bardzo dobrą zdrowotnością, wykazując wysoki poziom odporności na choroby grzybicze oraz pasożytnicze, a także porażenia. Zboże na ogół daje wysokie plony, można je uprawiać przy różnych poziomach agrotechniki. Roślina nie przejawia tendencji do porastania ziarna w kłosie, mokre i przedłużające się żniwa nie powinny wpłynąć negatywnie na wielkość zbiorów.

Dostępna u nas pszenica KWS wyróżnia się wysokimi parametrami jakościowymi. Cechuje je dobre wyrównanie, optymalny poziom gęstości w stanie zsypnym oraz spora zawartość białka. W Polsce odmianę tę zarejestrowano w 2012 roku. Reprezentuje ona klasę jakościową A. Maksymalna wysokość rośliny wynosi 83 cm.